Upoważnienie do podpisywania faktur

Upoważnienie

Toruń, 20.02.2011

Upoważnienie do podpisywania faktur

Upoważniam Pana Andrzeja Upoważniaka, zamieszkałego w Toruniu przy ulicy Krzywej 3, legitymującą się dowodem osobistym o numerze ABC122334 do podpisywania faktur VAT w imieniu i na rzecz spółki Wrox.

Niniejsze upoważnienie jest obowiązuje od 1 stycznia 2011 do z mocą do 31 grudnia 2011 roku. Upoważnienie może zostać odwołane w dowolnym momencie.
Jan Upoważniak
(podpis i pieczęć osoby udzielającej upoważnienia)

upoważnienie do reprezentowania wzór, upowaznienie wzor, upoważnienie wzór, wzór upoważnienia, jak napisać upoważnienie

Oficjalne

Różne


Firmowe

PracaBrakuje Ci jakiegoś pisma? Koniecznie napisz komentarz.