Odwołanie

Wersja humorystyczna pisma znajduje się poniżej

Białystok, 22.10.2005
Jan Pismo
Piaskowa 23/23
15-456 Białystok
Urząd Skarbowy
II o. Białystok
ul. Elektryczna 10

ODWOŁANIE
od decyzji nr: 01/2005/66
wydanej dnia 3.10.2005
przez naczelnika II o. US w Białymstoku

Odwołuję się od w/w decyzji ponieważ jest ona krzywdząca dla mojej firmy i nie odzwierciedla stanu rzeczy z dnia wystawienia decyzji.

W uzasadnieniu mojego odwołania stwierdzam, że moja firma nie jest w stanie dalej funkcjonować oraz poradzić sobie z opłaceniem kar, co w konsekwencji spowoduje jej upadłość i przejście wielu pracowników na bezrobocie.
Proszę o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Załączniki:
  1. bilans firmy z dnia 3.10.2005
Z wyrazami szacunku
Jan Pismo

odwołanie od reklamacji wzór, wzór odpowiedzi na reklamację, odpowiedź na reklamację, odwołanie od reklamacji wzór, odwołanie od decyzji

Oficjalne

Różne


Firmowe

PracaBrakuje Ci jakiegoś pisma? Koniecznie napisz komentarz.